YİNE BÖLGEMİZDE TEMELLERİ ATILAN VE BUGÜN TÜRKİYE’NIN BAŞLICA MOBİL GELİŞTİRİCİLERİNDEN BİRİ HALİNE GELEN ‘MOBİLİST’ FİRMAMIZDAN GİRIŞİMCİLİK HİKAYELERİNİ DİNLEDİK.

Yine bölgemizde temelleri atılan ve bugün Türkiye’nin başlıca mobil geliştiricilerinden biri haline gelen ‘Mobilist’ firmamızdan girişimcilik hikayelerini dinledik.