ÇANAKKALE TEKNOPARK VE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ İLE İLGİLİ ÜNİVERSİTEMİZİN GENÇLERİNE VE AKADEMİSYENLERİNE BİLGİLENDİRMELER YAPILDI

Teknoloji Geliştirme Bölgemizin, bölgedeki en büyük Teknoloji Geliştirme Bölgesi haline gelmesinde büyük emekleri olan Genel Müdürümüz Dr. Erkan Bil, Çanakkale Teknopark ve girişimcilik ekosistemi ile ilgili üniversitemizin gençlerine ve akademisyenlerine bilgilendirmelerde bulundu.