ÇOMÜ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ TOPLULUĞU ÖĞRENCİLERİ ÇANAKKALE TEKNOPARK ZİYARETİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Topluluğu Öğrencileri Çanakkale Teknopark Gezisi Gerçekleştirdi. Çanakkale Teknopark Gezisi, Proje ve İş Geliştirme Kıdemli Uzmanı Burcu KAYACI tarafından teknopark tanıtım sunumu ile başladı ve öğrencilere Çanakkale Teknopark ve bölgedeki girişimcilik ekosistemi hakkında bilgilendirmede bulunularak, fikirlerin, projelerin teknopark bünyesinde nasıl şirkete dönüştürülebileceğinden, kuluçka ve ön kuluçka merkezlerinden bahsedildi. Teknopark sunumu ve bilgilendirmelerin ardından Çanakkale Teknopark bünyesinde yer alan CAVESTEK ve TAP DESIGN girişimci firmalarının kurcuları kendi başarı öykülerini anlattı. Ardından Çanakkale Teknopark İdari Binası ve Girişimci Firma Ofisleri gezdirilerek Gestaş Bilgi Teknolojileri Müdürü Hasan Mercan tarafından yazılım ve teknik birimlerin yaptığı işler ve sunucu odası hakkında bilgilendirilmelerde bulunuldu.