27.02.2020

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Buluş Sahibi Öğretim Üyeleri İle Bir Araya Geldi


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Genel Müdürü Dr. Erkan Bil,  Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme konuları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak amacıyla üniversitemiz buluş sahibi akademisyenler ile Çanakkale Teknopark’ta bir araya geldi.

Üniversitemizde üretilen bilimsel bilginin patente dönüştürülerek teknolojinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıda, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, bilimsel üretimin önemine değinerek “Araştırma üniversitesi olma yolundaki çalışmalar için akademisyenlerimizi sonuna kadar destekleyeceğiz. Hocalarımızdan patent çalışmaları yaparken SCI’lı yayınlara da önem vermelerini bekliyorum. Patentli ürünü olan siz değerli hocalarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Şimdiki amacımız bu patentli ürünleri ticarileştirmek.  İş adamları ve ticaret dünyası ile bir araya gelmeniz için destek vermeye hazırız” dedi. 
Patentli ürünü olan akademisyenlerle ürünlerinin ticarileşmesi konularında konuşmak istedikleri için böyle bir toplantı organize ettiklerini dile getiren Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Dr. Erkan Bil ise şunları söyledi:  “Buluşu yapılan ürünlerin ticarileşerek piyasaya girmesi topluma fayda açısından da önemli. Patentli ürünlerin ticarileşmesi için bir takım süreçlerin çalıştırılması gerekiyor. Patent konusunda farkındalık oluşturabilmek, üniversite patent çeşitliliğini arttırmak adına elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi. Açılış konuşmalarının ardından patentli ürün sahibi öğretim üyeleri kendi buluşları ile ilgili bilgi verdi. Toplantı, konuyla ilgili fikir alış verişi ve yapılması gerekenlerin konuşulması ile son buldu.